Meet & Greet: de Pleaser in jezelf

eenden-depleaser

‘HEB JIJ HET NAAR JE ZIN? DAN HEB IK HET NAAR MIJN ZIN!’

De laatste maanden van het jaar kunnen vaak (onverwacht) druk uitpakken op het werk. Door bijvoorbeeld het opvangen van extra vraag, het afronden van projecten, het duidelijk krijgen van de koers voor volgend jaar, de werkzaamheden daarvoor al in de startblokken zetten. En dan natuurlijk de feestdagen, die een hoop gezelligheid én ook georganiseer meebrengen. Deze dynamiek kunnen je vleugels geven wat betreft je productiviteit en creativiteit. De keerzijde kan zijn dat stress, vermoeidheid en het ervaren van (werk)druk sluipenderwijs bij je de kop opsteken.

Om in balans te blijven en stress te voorkomen werkt het heel krachtig als je je bewust bent van jouw drijfveren achter je doen en laten. Eerder heb je kennis kunnen maken met de Pusher in jezelf. Nu stellen we je voor aan een andere famous: je Pleaser.

gevenDe Pleaser in onszelf is een hele persoonlijke en warme kant, altijd afgestemd op de ander. Hij (of ‘zij’ natuurlijk) reikt altijd de hand naar anderen, staat voor iedereen klaar, zorgt waar hij zorgen kan. De Pleaser is zeer gedreven om aardig, attent, dienstbaar en inschikkelijk te zijn. Hij zorgt voor een goede sfeer, waarin iedereen zich prettig en gezien voelt. De Pleaser wil niemand teleurstellen of kwetsen. Tekortschieten naar anderen of andermans ontevredenheid geven hem een vervelend gevoel.

De Pleaser is sterk in ‘geven’. Het is jammer dat er aan het woord ‘pleasen’ vaak iets negatiefs kleeft, want een Pleaser brengt veel waardevolle dingen tot stand. Hij vervult een onmisbare rol bij al onze sociale contacten. Hij helpt ons bij te dragen aan een positieve en constructieve sfeer tussen mensen. Ook behoedt hij jou ervoor dat jij niet wordt afgewezen, alleen komt te staan of dat het je zal ontbreken aan liefde en waardering. Hij is letterlijk en figuurlijk ‘een schat’! En zo mag je hem ook blijven koesteren.

Er zijn beroepssectoren en beroepen waarin een sterke Pleaser de bron is van je aanbod en diensten, bijvoorbeeld het horeca- en hotelwezen, steward/stewardessen, klantcontactcentra.

DE OVERENTHOUSIASTE PLEASER

De overenthousiaste Pleaser staat voor iedereen klaar, terwijl dit jouzelf geen dienst meer bewijst. Toch al een lastig punt, omdat de Pleaser vooral andermans noden op zijn vizier heeft. Hieraan merk je concreet dat de kracht en inzet van jouw Pleaser je balans gaat ondermijnen:

 • Teveel werk op je bordje, omdat je werk van anderen naar je toe hebt getrokken of daarbij je hulp hebt aangeboden;
 • Je zegt (te snel) dingen toe, waar je eigenlijk geen zin in hebt;
 • Je geeft je grenzen niet duidelijk aan (de Pleaser heeft deze naar anderen toe niet), durft geen ‘nee’ te zeggen;
 • Je raakt het overzicht kwijt, omdat je je eigen prioriteiten niet meer scherp hebt (of je komt er niet aan toe);
 • Kritiek geven of opmerkingen plaatsen geven je heel veel spanning (en daarom doe je het misschien niet);
 • De mening en het oordeel van anderen wegen zwaar bij je eigen besluiten;
 • Je vindt het lastig om hulp te vragen en/of aan te geven wat jìj nodig hebt;
 • Je voelt je vermoeid en wat je eerst energie gaf, kost je nu steeds meer energie;
 • Je ervaart toegenomen werkdruk en stresssymptomen.

Heb jij een sterke Pleaser? Wees er trots op. De Pleaser heeft een belangrijke verbindende rol, waarmee je veel bereikt. Bedenk wel dat drukke tijden hem kunnen triggeren de mouwen op te stropen en zich extra in te spannen (voor iedereen). Aan jou de uitdaging om bewust te gaan samenwerken met deze innerlijke drijfveer.

HET BEWUSTE ZELF

Wanneer je de Pleaser bij jezelf gaat herkennen en begrijpen, kan je beginnen je er van los te maken. Je ziet in én waardeert wat hij voor je doet, maar jij hebt de keuzevrijheid in welke mate en wanneer je gebruik wilt maken van zijn diensten. Wanneer sta je voor anderen klaar en wanneer niet. Je handelen wordt zo bewuster. En daarmee kun je beter voor jezelf en je balans zorgdragen.

Let wel: net als alle andere kanten in jezelf, zal ook de Pleaser altijd met je meegaan. Je zult hem zeker voelen roeren in jezelf, wanneer hij gelegenheid ziet om zijn ding te doen: zich inspannen ten bate van anderen. En ook zul je zijn spanning voelen wanneer je besluit niet mee te gaan in zijn neiging. Dat doet hij door je een schuldgevoel te geven of door je in te fluisteren dat ‘dat wel heel onaardig van je was’ of ‘dat je nu een lastige collega wordt gevonden’. Bewust je eigen kanten managen betekent dat je bereid bent deze spanning te erkennen en te verdragen.

uitroeptekenfiguurtjeTIPS BIJ HET MANAGEN VAN JE PLEASER

 • Neem bedenktijd als iemand hulp vraagt.
 • Voordat je spontaan je hulp aanbiedt, vraag de persoon eerst of deze eigenlijk wel hulp nodig heeft? Vaak is dat je eigen interpretatie.
 • Ga eens in gesprek met iemand die een sterke Tegenhanger van de Pleaser heeft ontwikkeld. Iemand die jij zou typeren als zakelijk, autonoom, onafhankelijk of goed voor zich zelf opkomend. Hoe reageert en doet hij of zij in bepaalde situaties. Wees niet verrast als deze persoon juist meer oog wilt hebben voor zijn eigen Pleaser’s kant. Leer en lach!
 • Vaker doen: de Pleaser een dagje inzetten voor jezelf. Bedenk wat voor aardige dingen je voor jezelf kunt doen. En doe waar je zin in hebt.
 • Eén aardige tip hierbij: eventueel schuldgevoel accepteren en naast je neer leggen.

Dit artikel is gebaseerd op inzichten vanuit Voice Dialogue, waarin wordt uitgegaan van verschillende delen/kanten in onze persoonlijkheid. Voice Dialogue is één van de technieken die wordt toegepast in de trainingen en workshops van Succes door Balans. Meer weten? Lees: Voice Dialogue in het kort

Bronvermelding en boekentipIk ken mijn ikken – Ontdek andere kanten van jezelf met Voice Dialogue. Auteurs: Brugman, Budde en Collewijn, THEMA, 2010, ISBN9789058715241.

NB: dit artikel is geschreven met de intentie mensen te inspireren en motiveren, door handvatten te geven om meer in balans en meer ontspannen in het leven te staan.